Tag Archives: voksne

Et motorisk perspektiv på ADHD via | abup

Et motorisk perspektiv på ADHD, muskulære reguleringsproblemer ved ADHD | abup.

For et par dager siden kom jeg over denne artikkelen på nettet – og dette syns jeg faktisk er så viktig informasjon for både store og små med ADHD at jeg velger dette til ukens innlegg i Livet med ADHD.

Forskere ved ABUP ved Sørlandet sykehus har forsket på ADHD fra en motorisk vinkel. Sagt på en annen måte, om fysikk, motorikk og kroppslige utfordringer kan være en årsak, eller medvirkende årsak, til kjernen ved ADHD. Det har tidligere blitt gjort en kartleggingsundersøkelse om motorisk funksjonsnevrologi, noen som har vært utgangspunkt for forskning. Undersøkelsen la vekt på barnas læringsmuligheter og omgivelsenes mulighet til å støtte dette. Under undersøkelsen ble det veldig tydelig at disse «urolige barna» også hadde vansker i hverdagslige praktiske aktiviteter, som ikke kom fram i vanlige motoriske undersøkelser.

Men: Over til kjernen i saken. Det sentrale i funnene her er, at man i barn med ADHD fant problemer med å regulere spenning i muskulatur (tonus). Dette viste seg/førte til vanskeligheter med hemme aktivitet i enkelte muskler og økt spenning i de store bevegelsesmusklene (som skuldre, rygg, hofter osv), muskler som er en del av de vi bruker hele tiden – for å holde kroppen oppreist. Stivhet og manglende kontroll her, kan blant annet gjøre at personen får vanskelig med å få ordentlig fraspark når man løper, problemer med balanse og å holde seg oppreist, problemer med og smerter i magen, at man løper og hopper tungt og lett oppfattes keitete eller klossete.

Disse belastningene fører til at barn med ADHD fortere blir sliten og bruker mer krefter på å utføre hverdagslige fysiske aktiviteter. Spenningene kan kanskje gjøre at bevegelsen blir redusert, kroppen blir stiv og barnet puster dårligere = mindre surstoff og barna klager over smerte i rygg og nakke. På skolen ser man ofte at barna legger seg over pulten for å slappe av, eller finner andre strategier for å avlaste kroppen.

Artikkelen gir mer detaljert informasjon, også om hva som kan gjøre, men det interessante her tenker jeg er at dette i så liten grad har vært fokusert på før, og at forskningen også viser at voksne med ADHD i stor grad fortsatt sliter med de samme tingene. Dette mener jeg underbygger det som ser ut til å være en annen sammenfallende korrelasjon (som jeg virkelig skulle ønske at det ble forsket mer på), at så mange voksne, spesielt kvinner, får fibromyalgi eller ME. Det virker i grunn kun helt logisk at man etter «et langt liv» med smerter og utfordringer med spenninger i muskulaturen, blir syk. DETTE skulle jeg veldig gjerne sett mer forskning på, i tillegg til et helt annet fokus på forebygging og tilrettelegging.

I vårt hjem, med tre med ADHD diagnose, er dette med kroniske muskelsmerter (muskelsmertesyndrom) en del av hverdagen sammen med andre diagnoser som har med muskel-, ledd- og skjelettplager å gjøre. Jeg ser daglig hvordan akkurat utfordringene med balanse, kjernemuskulatur og smerter gir utfordringer, og hvordan tilrettelegging er vanskelig når barnet både har uro, konsentrasjonsvansker og motoriske utfordringer og smerter. Både barn og voksne her trenger forståelse, anerkjennelse og tilrettelegging for at vi skal kunne prestere så godt som mulig, og det håper jeg at dette forskningsarbeidet skal være med på å legge til rette for. Det er viktig lærdom i målet om god livskvalitet.

Det aller, aller viktigste i forskningsarbeidet, det mest essensielle, er at denne forskningen viser at ADHD faktisk er en reell funksjonsnedsettelse. En reell og legitim begrensning i det enkelte individets funksjon, som mellom 3-5 % av Norges befolkning faktisk fortjener anerkjennelse og respekt for. For barna våre er det en forståelse og anerkjennelse de har krav på, og viktig for at deres selvfølelse og opplevelse av mestring i sitt eget liv.

De later ikke som om, de prøver faktisk så godt de kan i en til tider fryktelig strevsom hverdag, og det er vår jobb som voksne å hjelpe dem så godt vi kan.

images (1)

1 kommentar

Filed under Fagstoff, Forskning, Trening